We wrześniu br. po próbie zalogowania się do portalu CEIDG wyświetlił się komunikat dot. aktualizacji Java.

CEIDG1

Po aktualizacji Java (w naszym przypadku wersja 8 update 101 (build 1.8.0_101-b13), należało dodać stosowny wpis do listy wyjątków w panelu Java zakładka Security.

Panel kontrolny JAVA

Niestety po zalogowaniu do portalu CEIDG wtyczka od podpisu elektronicznego nie widziała certyfikatów zainstalowanych w systemie, co uniemożliwiało zalogowanie się podpisem elektronicznym do portalu.

Rozwiązaniem okazało się wyczyszczenie plików w opcjach Java Control Panel/General/Settings/Delete Files.

Ustawienia plików tymczasowych