W dniu 5 września 2016 r. została uchwalona Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Po podpisaniu przez Prezydenta i po jej ogłoszeniu stara Ustawa o podpisie elektronicznym z 2001 r. zostanie uchylona. Jest to związane z wprowadzeniem w życie przepisów rozporządzenia eIDAS, które obowiązują od 1 lipca 2016 r.

Nowa ustawa, która będzie regulować podpis elektroniczny oraz między innymi profil zaufany, pozwala ujednolicić przepisy, co wpłynie na interoperacyjność rozwiązań związanych z usługami zaufania w krajach UE. Ustawa również wprowadzi od dawna oczekiwane rozwiązanie technologiczne zwane "pieczęcią elektroniczną", które będzie służyć np. do uwierzytelnienia dokumentu wydanego przez osobę prawną.