Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące Pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2015, poz. 613 ze zm.), co oznacza, iż Pełnomocnictwo ogólne (formularz PPO-1), co do zasady, może zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej - o ile w tym czasie nie wystąpiły problemy techniczne uniemożliwiające jego zgłoszenie.

Ministerstwo Finansów informuje, iż pełnomocnictwa ogólne można składać drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu Podatkowego. Zalogowanie do profilu wymaga posiadania podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. Szczegółowy opis można znaleźć w Instrukcji dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy (rozdz. 10).

Więcej informacji, mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.