Aby złożyć podpis w postaci elektronicznej potrzebujemy albo karty z certyfikatem, do tego czytnik i aplikację, lub podpis w pliku. Ta druga wersja najczęściej wykorzystywana jest np. do podpisywania poczty e-mail lub w systemach bankowych.

Warto wiedzieć i pamiętać, iż certyfikaty mają określony czas ważności - rok lub dwa lata.

Przed upłynięciem daty ważności certyfikatu należy taki certyfikat odnowić. Mówimy wtedy o odnawianiu certyfikatu (odnowieniu podpisu elektronicznego). 

Podstawowym kryterium, jakie dzieli podpisy jest rozróżnienie czy potrzebny jest nam podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym czy niekwalifikowanym. 

Kwalifikowany certyfikat oznacza, iż podpis elektroniczny w świetle prawa ma moc naszego własnoręcznego podpisu. Dokumenty, które zostaną nim opatrzone nabierają mocy prawnej.

Niekwalifikowany certyfikat nie daje mocy prawnej podpisowi elektronicznemu, ale taki certyfikat możemy użyć np. do zabezpieczenia naszej poczty mailowej czy też do zaszyfrowania dokumentu.

 

Rodzaj certyfikatu Zastosowanie
KWALIFIKOWANY
 • wysyłanie deklaracji do ZUS (poprzez program PŁATNIK)
 • wysyłanie e-deklaracji do urzędów skarbowych
 • korespondencja z urzędami administracji państwowej (np. porzez platformę ePUAP)
 • e-faktura (podpisywanie wielu faktur po jednokrotnym podaniu kodu PIN)
 • e-KRS
 • e-GIODO
 • podpisywanie dokumentacji medycznej
 • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • korespondencja z urzędem skarbowym poprzez Portal Podatkowy
NIEKWALIFIKOWANY
 • kontrola dostępu do systemów
 • szyfrowanie informacji w tym poczty e-mail
 • autoryzacja w systemie OGNIVO
 • szyfrowanie danych w systemie CERBER
 • zestawienie bezpiecznych połączeń (np. SSL, IPSEC)