Podpis elektroniczny niekwalifikowany może występować w dwóch formach - zapisany na karcie kryptograficznej lub w postaci pliku w formacie pkcs7.