Prowadząc szkolenia nt ePUAPu, zdobyłyśmy dodatkową wiedzę, która pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć zasady działania platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego. Zdobytą wiedzą dzielimy się abyście nie musieli tracić swojego czasu na metody prób i błędów jak korzystać z Profilu Zaufanego.

Wypełnienie formularza ZAREJESTRUJ SIĘ

Formularz nie jest skomplikowany, jednak zdarzają się sytuacje, że pomimo prawidłowo złożonego formularza i potwierdzonego SMS kodem, nasz wniosek nie zostanie zaakceptowany w Punkcie Potwierdzającym.

  • pola imiona, nazwisko MUSZĄ BYĆ wypełnione jak w nazwie własnej np. Kowalski, napisanie nazwiska bądź imienia małymi literami powoduje odrzucenie wniosku,
  • nazwisko bądź imię zawierające obcojęzyczne znaki dialektyczne tzn: á, ë, Ď, Ō, ū, ű MUSI BYĆ napisane dużymi / drukowanymi literami tj. MÜLLER. Pisząc imię bądź nazwisko drukowanymi literami mamy pewność, że nasz wniosek zostanie poprawnie przyjęty przez system ePUAP,
  • obcokrajowiec może otrzymać profil zaufany, w przypadku kiedy posiada numer PESEL, a do weryfikacji tożsamości pokaże: dokument o nadaniu numeru Pesel z Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiana numeru telefonu w Profilu Zaufanym

Dokonanie zmian numeru telefonu jest możliwe tylko wtedy, kiedy posiadamy obecny numer telefonu (ten, który jest podany w PZ) oraz ten, który chcemy podać do Profilu Zaufanego. Bez posiadania 2 numerów telefonu nie uda nam się dokonać zmian w profilu zaufanym - związane jest to z tym, że otrzymujemy dwa kody autoryzacyjne - na stary oraz nowy numer telefonu. Automatycznie zmieniając numer telefonu, przedłuża nam się ważność Profilu Zaufanego.
Dokonanie zmiany numeru:

  • logujemy się na Profil Zaufany,
  • wybieramy zakładkę mój profil zaufany,
  • klikamy przedłóż ważność i postępujemy zgodnie z wytycznymi na stronie.

W przypadku kiedy nie mamy dostępu do 2 numerów telefonu, pozostaje nam tylko opcja unieważnienia Profilu Zaufanego i założenie nowego profilu z aktualnymi danymi (tzn telefonem).