Usługi KIR zgodne z Rozporządzeniem eIDAS

28 czerwca 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu - wydało decyzję odnośnie kontynuacji świadczenia przez KIR kwalifikowanych usług zaufania w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego i znaczników czasu oraz rozpoczęcia wydawania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz uwierzytelniania stron www.

"KIR jako pierwsza w Polsce firma przeszła pozytywnie audyt, który potwierdził zgodność usług świadczonych w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu eIDAS" – mówi Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

To potwierdza fakt, iż jesteśmy Partnerem prawdziwego eksperta w zakresie świadczenia usług zaufania!

Więcej...